ថ្នាំបាញ់អ័ព្ទល្អ

 • RB-B-00202 mist sprayer head

  ក្បាលបាញ់បាញ់ថ្នាំ RB-B-00202

  ១៨/៤១០, ២០/៤១០, ២០/៤០០, ២២/៤០០, ២៤/៤១០, ២៨/៤១០ រោងចក្របោះដុំលក់ដុំតំលៃសមរម្យដឹករហ័សទាន់ចិត្តក្នុងស្តុកក្តៅលក់ឬស្សីល្អបាញ់។

 • RB-P-0172 18410 mist spray

  ថ្នាំបាញ់ថ្នាំ RB-P-0172 18410

  លក់ដុំតំលៃរោងចក្រ ១៨/៤១០ ដឹកជញ្ជូនលឿនរហ័សទាន់ចិត្តក្នុងស្តុកមានលក់ប្លាស្ទិចដៃអនាម័យល្អបាញ់អ័ព្ទបាញ់អ័ព្ទអ័ព្ទបាញ់

   

 • RB-P-0175-plastic -sprayer

  RB-P-0175-ប្លាស្ទិច -sprayer

  ២០/៤០០ ២២/៤០០ ២៤/៤០០ ២៨/៤០០ ចរខ្មៅសភ្លឺរលោងភីផ្លេផ្លេស្ទិចទឹកអប់ផ្លាស្ទិចផ្លុំផ្លេស្ទិចជាមួយមួកធូលី
  ផ្លាស្ទិចអ័ព្ទបាញ់ថ្នាំបាញ់ទឹកអប់ម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹកអប់ម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹកថ្នាំបាញ់ផ្លាស្ទិចផ្លាស្ទិចបាញ់ថ្នាំបាញ់ផ្លាស្ទិចម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំបាញ់ទឹកថ្នាំបាញ់ទឹកបាញ់

 • RB-P-0222 colorful mist sprayer

  ថ្នាំបាញ់ថ្នាំអ័ព្ទ -R-០២២២ ចម្រុះពណ៌

  ឆ្នាំ ២០២១ លក់ក្តៅ ១៨/៤១០ ពណ៌ ២០/៤១០ ២០/៤០០ ២២/៤០០ ២៤/៤១០ ២៨/៤១០ បាញ់ថ្នាំបាញ់ទឹកថ្នាំបាញ់ទឹកថ្នាំបាញ់ប្ដូរតាមបំណងម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពរលោង ២៤/៤១០ បាញ់ស្នប់ដោយរលូនពាក់មួកពាក់កណ្តាល

ចុះ​ឈ្មោះ