ស្រោប

អតិថិជនជាច្រើនចូលចិត្តផលិតផលដែលមានឥទ្ធិពលលោហធាតុ ដូច្នេះយើងនឹងធ្វើផ្នែកប្លាស្ទិកដូចជា គម្របផ្លាស្ទិច ក្បាលបូម និងក្បាលបូម ដើម្បីផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវវាយនភាពលោហធាតុ។

Coated
Coated3
Coated4
Coated1
Coated2

ចុះ​ឈ្មោះ