ពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួន

ម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំកេះក្រហមនេះគឺជាផ្លាស្ទិចទាំងអស់ផលិតសម្រាប់អតិថិជនអឺរ៉ុបរបស់យើង។ គាត់ធ្វើការបញ្ជាទិញម្តងទៀតរៀងរាល់ ២ ខែម្តង។ ពីរូបភាពខាងក្រោមអ្នកអាចឃើញថាគាត់ប្រើផលិតផលនេះសម្រាប់សម្អាតឡាន។

រាល់ប្រដាប់បាញ់ផ្លាស្ទិចអាចត្រូវបានប្រើដោយផ្ទាល់នៅក្នុងអង្គធាតុរាវដែលមានជាតិអាស៊ីតដោយគ្មានការច្រេះនៃបំពង់បង្ហូរទឹក។ យើងអាចប្ដូរតាមបំណងនូវផលិតផលដែលមានពណ៌ផ្សេងៗគ្នា។

customer case
customer case1

ចុះ​ឈ្មោះ