ពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួន

ស្ព្រាយបាញ់កេះក្រហម-ខ្មៅនេះ គឺជាផ្លាស្ទិចទាំងអស់ ផលិតសម្រាប់អតិថិជនអឺរ៉ុបរបស់យើង។គាត់​ធ្វើ​ការ​បញ្ជា​ម្ដង​ទៀត​ជា​រៀង​រាល់​២​ខែ។តាមរូបភាពខាងក្រោម អ្នកអាចមើលឃើញថាគាត់ប្រើផលិតផលនេះសម្រាប់សម្អាតរថយន្ត។

ឧបករណ៍បាញ់ថ្នាំផ្លាស្ទិចទាំងអស់អាចប្រើដោយផ្ទាល់នៅក្នុងវត្ថុរាវដែលមានជាតិអាស៊ីតដោយមិនមានការច្រេះ។យើង​អាច​ប្ដូរ​សម្បក​ផលិតផល​តាម​បំណង​ជា​ពណ៌​ផ្សេងៗ។

customer case
customer case1

ចុះ​ឈ្មោះ