វីដេអូក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន
ប្រវត្តិរូប

អតិថិជន
អធិការកិច្ច

ទឹកអប់ប្លាស្ទិចបាញ់ទឹកអប់ដៃ
ដបកាតទឹកថ្នាំបាញ់ទឹកថ្នាំអនាម័យ

ការជួបប្រជុំគ្នាល្បឿនលឿន
ម៉ាស៊ីននៅក្នុងរោងចក្រ

ជ្រុងមួយនៃគំរូ
សិក្ខាសាលាបន្ទប់និងផលិតកម្ម

ថ្នាំបាញ់កេះ
ការជួបប្រជុំគ្នា

បាញ់ទឹកអប់ Plasic
ការផលិតដប

ថ្នាំបាញ់កេះ
ផលិតផល

បាញ់កាត
ផលិតផល

ឃ្លាំងសៀងហៃ
ក្រុមហ៊ុនឥន្ទធនូអ៊ិនវេសមេនខូអិលធីឌី

ថ្នាំបាញ់កេះ
ផលិតផល

ការដឹកជញ្ជូន


ចុះ​ឈ្មោះ