ការដាក់ស្លាក

ផលិតផលសំខាន់ៗរបស់ក្រុមហ៊ុនសាសាគឺផលិតផលអនាម័យដោយដៃក្នុងបរិមាណតិចតួចដូចជា ១៥ ម។ ល។ ៣០ ម។ ស ៥០ ម។ ល។ យើងផ្គត់ផ្គង់គាត់តាមដបបាញ់ថ្នាំកាតាប ១៥ មីលីលីត្រដបទឹកថ្នាំបាញ់ក្រដាស ៣០ មីលីលីត្រ ៤០ ម។ លដបទាំងអស់នេះលក់ដាច់ណាស់នៅទីផ្សារអឺរ៉ុប។ ដូច្នេះគាត់រក្សាការបញ្ជាទិញពីយើងម្តងទៀតរាល់ពេលដែលយើងបញ្ចប់ផលិតផលឱ្យទាន់ពេលវេលានិងជួយគាត់ដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅលើនាវា។

card sprayer bottle

Pink sprayer-1
pink sprayer-2

ចុះ​ឈ្មោះ