ការបោះត្រាក្តៅ

ការបោះត្រាក្តៅ មើលទៅមានលក្ខណៈបីវិមាត្រខ្លាំងណាស់ ជាមួយនឹងពណ៌លោហធាតុ។

តម្លៃនៃការបោះត្រាក្តៅអាស្រ័យលើទំហំ និងភាពស្មុគស្មាញនៃការរចនារបស់អ្នក។

Hot stamping
Hot stamping4
Hot stamping3
Hot stamping1
Hot stamping2

ចុះ​ឈ្មោះ